Dasar Privasi

DASAR PRIVASI

Kemas kini terakhir25 Jun 2024Notis privasi ini untukPerbadanan Teknologi Tongdy Sensing(menjalankan perniagaan sebagaiTongdy) ('we', 'us', atau'kami'), menerangkan cara dan sebab kami mungkin mengumpul, menyimpan, menggunakan dan/atau berkongsi ('proses') maklumat anda apabila anda menggunakan perkhidmatan kami ('Perkhidmatan'), seperti apabila anda:
 • Layari laman web kami at https://iaqtongdy.com/, atau mana-mana tapak web kami yang memaut ke notis privasi ini
 • Berinteraksi dengan kami dalam cara lain yang berkaitan, termasuk sebarang jualan, pemasaran atau acara
Soalan atau kebimbangan?Membaca notis privasi ini akan membantu anda memahami hak dan pilihan privasi anda.Jika anda tidak bersetuju dengan dasar dan amalan kami, sila jangan gunakan Perkhidmatan kami.Jika anda masih mempunyai sebarang pertanyaan atau kebimbangan, sila hubungi kami diailsa.liu@tongdy.com.


RINGKASAN ISI UTAMA

Ringkasan ini memberikan perkara penting daripada notis privasi kami, tetapi anda boleh mengetahui lebih banyak butiran tentang mana-mana topik ini dengan mengklik pautan berikut setiap perkara utama atau menggunakan kamiisi kandungandi bawah untuk mencari bahagian yang anda cari.

Apakah maklumat peribadi yang kami proses?Apabila anda melawati, menggunakan atau menavigasi Perkhidmatan kami, kami mungkin memproses maklumat peribadi bergantung pada cara anda berinteraksi dengan kami dan Perkhidmatan, pilihan yang anda buat dan produk serta ciri yang anda gunakan.Ketahui lebih lanjut tentangmaklumat peribadi yang anda dedahkan kepada kami.

Adakah kami memproses sebarang maklumat peribadi yang sensitif? Kami tidak memproses maklumat peribadi yang sensitif.

Adakah kami mengumpul sebarang maklumat daripada pihak ketiga? Kami tidak mengumpul sebarang maklumat daripada pihak ketiga.

Bagaimanakah kami memproses maklumat anda?Kami memproses maklumat anda untuk menyediakan, menambah baik dan mentadbir Perkhidmatan kami, berkomunikasi dengan anda, untuk keselamatan dan pencegahan penipuan, dan untuk mematuhi undang-undang.Kami juga mungkin memproses maklumat anda untuk tujuan lain dengan persetujuan anda.Kami memproses maklumat anda hanya apabila kami mempunyai alasan undang-undang yang sah untuk berbuat demikian.Ketahui lebih lanjut tentangbagaimana kami memproses maklumat anda.

Dalam situasi apa dan dengan manajenispihak adakah kita berkongsi maklumat peribadi?Kami mungkin berkongsi maklumat dalam situasi tertentu dan khususkategoripihak ketiga.Ketahui lebih lanjut tentangbila dan dengan siapa kami berkongsi maklumat peribadi anda.

Bagaimanakah kami memastikan maklumat anda selamat?Kami adaorganisasidan proses dan prosedur teknikal disediakan untuk melindungi maklumat peribadi anda.Walau bagaimanapun, tiada penghantaran elektronik melalui internet atau teknologi storan maklumat boleh dijamin 100% selamat, jadi kami tidak boleh menjanjikan atau menjamin bahawa penggodam, penjenayah siber atau lain-laintanpa kebenaranpihak ketiga tidak akan dapat mengalahkan keselamatan kami dan mengumpul, mengakses, mencuri atau mengubah suai maklumat anda secara tidak wajar.Ketahui lebih lanjut tentangbagaimana kami memastikan maklumat anda selamat.

Apakah hak anda?Bergantung pada lokasi anda secara geografi, undang-undang privasi yang terpakai mungkin bermakna anda mempunyai hak tertentu mengenai maklumat peribadi anda.Ketahui lebih lanjut tentanghak privasi anda.

Bagaimana anda melaksanakan hak anda?Cara paling mudah untuk melaksanakan hak anda ialah denganmengemukakan apermintaan capaian subjek data, atau dengan menghubungi kami.Kami akan mempertimbangkan dan bertindak atas sebarang permintaan mengikut undang-undang perlindungan data yang berkenaan.

Ingin mengetahui lebih lanjut tentang perkara yang kami lakukan dengan sebarang maklumat yang kami kumpulkan?Semak notis privasi sepenuhnya.


ISI KANDUNGAN1. APAKAH MAKLUMAT YANG KAMI KUMPUL?

Maklumat peribadi yang anda dedahkan kepada kami

Pendek kata: Kami mengumpul maklumat peribadi yang anda berikan kepada kami.

Kami mengumpul maklumat peribadi yang anda berikan secara sukarela kepada kami apabila andamenyatakan minat untuk mendapatkan maklumat tentang kami atau produk dan Perkhidmatan kami, apabila anda mengambil bahagian dalam aktiviti pada Perkhidmatan, atau sebaliknya apabila anda menghubungi kami.

Maklumat Peribadi Diberikan oleh Anda.Maklumat peribadi yang kami kumpulkan bergantung pada konteks interaksi anda dengan kami dan Perkhidmatan, pilihan yang anda buat dan produk serta ciri yang anda gunakan.Maklumat peribadi yang kami kumpulkan mungkin termasuk yang berikut:
 • nama
 • alamat e-mel
Maklumat Sensitif. Kami tidak memproses maklumat sensitif.

Semua maklumat peribadi yang anda berikan kepada kami mestilah benar, lengkap dan tepat, dan anda mesti memberitahu kami tentang sebarang perubahan pada maklumat peribadi tersebut.

Maklumat dikumpul secara automatik

Pendek kata: Sesetengah maklumat — seperti alamat Protokol Internet (IP) anda dan/atau ciri penyemak imbas dan peranti — dikumpulkan secara automatik apabila anda melawati Perkhidmatan kami.

Kami mengumpul maklumat tertentu secara automatik apabila anda melawati, menggunakan atau menavigasi Perkhidmatan.Maklumat ini tidak mendedahkan identiti khusus anda (seperti nama atau maklumat hubungan anda) tetapi mungkin termasuk maklumat peranti dan penggunaan, seperti alamat IP anda, ciri penyemak imbas dan peranti, sistem pengendalian, pilihan bahasa, URL rujukan, nama peranti, negara, lokasi , maklumat tentang cara dan bila anda menggunakan Perkhidmatan kami, dan maklumat teknikal lain.Maklumat ini diperlukan terutamanya untuk mengekalkan keselamatan dan operasi Perkhidmatan kami, dan untuk tujuan analitik dan pelaporan dalaman kami.

Seperti kebanyakan perniagaan, kami juga mengumpul maklumat melalui kuki dan teknologi serupa.

Maklumat yang kami kumpulkan termasuk:
 • Log dan Data Penggunaan.Data log dan penggunaan ialah maklumat berkaitan perkhidmatan, diagnostik, penggunaan dan prestasi yang dikumpul secara automatik oleh pelayan kami apabila anda mengakses atau menggunakan Perkhidmatan kami dan yang kami rekodkan dalam fail log.Bergantung pada cara anda berinteraksi dengan kami, data log ini mungkin termasuk alamat IP anda, maklumat peranti, jenis penyemak imbas dan tetapan serta maklumat tentang aktiviti anda dalam Perkhidmatan. (seperti cap tarikh/masa yang dikaitkan dengan penggunaan anda, halaman dan fail yang dilihat, carian dan tindakan lain yang anda ambil seperti ciri yang anda gunakan), maklumat acara peranti (seperti aktiviti sistem, laporan ralat (kadangkala dipanggil'tempat pembuangan kemalangan'), dan tetapan perkakasan).
 • Data Peranti.Kami mengumpul data peranti seperti maklumat tentang komputer, telefon, tablet anda atau peranti lain yang anda gunakan untuk mengakses Perkhidmatan.Bergantung pada peranti yang digunakan, data peranti ini mungkin termasuk maklumat seperti alamat IP anda (atau pelayan proksi), nombor pengenalan peranti dan aplikasi, lokasi, jenis penyemak imbas, model perkakasan, pembekal perkhidmatan Internet dan/atau pembawa mudah alih, sistem pengendalian dan maklumat konfigurasi sistem.
 • Data Lokasi.Kami mengumpul data lokasi seperti maklumat tentang lokasi peranti anda, yang boleh sama ada tepat atau tidak tepat.Berapa banyak maklumat yang kami kumpulkan bergantung pada jenis dan tetapan peranti yang anda gunakan untuk mengakses Perkhidmatan.Sebagai contoh, kami mungkin menggunakan GPS dan teknologi lain untuk mengumpul data geolokasi yang memberitahu kami lokasi semasa anda (berdasarkan alamat IP anda).Anda boleh menarik diri daripada membenarkan kami mengumpul maklumat ini sama ada dengan menolak akses kepada maklumat atau dengan melumpuhkan tetapan Lokasi anda pada peranti anda.Walau bagaimanapun, jika anda memilih untuk menarik diri, anda mungkin tidak dapat menggunakan aspek tertentu Perkhidmatan.

2. BAGAIMANAKAH KAMI MEMPROSES MAKLUMAT ANDA?

Pendek kata:Kami memproses maklumat anda untuk menyediakan, menambah baik dan mentadbir Perkhidmatan kami, berkomunikasi dengan anda, untuk keselamatan dan pencegahan penipuan, dan untuk mematuhi undang-undang.Kami juga mungkin memproses maklumat anda untuk tujuan lain dengan persetujuan anda.

Kami memproses maklumat peribadi anda untuk pelbagai sebab, bergantung pada cara anda berinteraksi dengan Perkhidmatan kami, termasuk:
 • Untuk menjawab pertanyaan pengguna/menawarkan sokongan kepada pengguna.Kami mungkin memproses maklumat anda untuk menjawab pertanyaan anda dan menyelesaikan sebarang isu yang mungkin anda hadapi dengan perkhidmatan yang diminta.

 • Untuk menyelamatkan atau melindungi kepentingan penting individu.Kami mungkin memproses maklumat anda apabila perlu untuk menyelamatkan atau melindungi kepentingan penting individu, seperti untuk mengelakkan bahaya.

3. APAKAH ASAS UNDANG-UNDANG YANG KAMI ANTARAKAN UNTUK MEMPROSES MAKLUMAT ANDA?

Pendek kata:Kami hanya memproses maklumat peribadi anda apabila kami percaya ia perlu dan kami mempunyai sebab undang-undang yang sah (cthasas undang-undang) untuk berbuat demikian di bawah undang-undang yang terpakai, seperti dengan persetujuan anda, untuk mematuhi undang-undang, untuk memberikan anda perkhidmatan untuk memasuki ataumemenuhikewajipan kontrak kami, untuk melindungi hak anda, atau untukmemenuhikepentingan perniagaan kami yang sah.

Jika anda berada di EU atau UK, bahagian ini terpakai kepada anda.

Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) dan GDPR UK memerlukan kami menerangkan asas undang-undang yang sah yang kami harapkan untuk memproses maklumat peribadi anda.Oleh itu, kami mungkin bergantung pada asas undang-undang berikut untuk memproses maklumat peribadi anda:
 • Persetujuan.Kami mungkin memproses maklumat anda jika anda telah memberikan kebenaran kepada kami (cthpersetujuan) untuk menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan tertentu.Anda boleh menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa.Ketahui lebih lanjut tentangmenarik balik persetujuan anda.
 • Prestasi Kontrak.Kami mungkin memproses maklumat peribadi anda apabila kami percaya ia perlumemenuhikewajipan kontrak kami kepada anda, termasuk menyediakan Perkhidmatan kami atau atas permintaan anda sebelum membuat kontrak dengan anda.
 • Kewajipan Undang-undang.Kami mungkin memproses maklumat anda di mana kami percaya ia perlu untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami, seperti bekerjasama dengan badan penguatkuasa undang-undang atau agensi kawal selia, melaksanakan atau mempertahankan hak undang-undang kami, atau mendedahkan maklumat anda sebagai bukti dalam litigasi di mana kami berada. terbabit.
 • Minat Penting.Kami mungkin memproses maklumat anda di mana kami percaya adalah perlu untuk melindungi kepentingan penting anda atau kepentingan penting pihak ketiga, seperti situasi yang melibatkan potensi ancaman terhadap keselamatan mana-mana orang.
Jika anda berada di Kanada, bahagian ini terpakai kepada anda.

Kami mungkin memproses maklumat anda jika anda telah memberi kami kebenaran khusus (cthmenyatakan persetujuan) untuk menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan tertentu, atau dalam situasi di mana kebenaran anda boleh disimpulkan (iaitupersetujuan tersirat).Awak bolehmenarik balik persetujuan andapada bila bila masa.

Dalam beberapa kes luar biasa, kami mungkin dibenarkan secara sah di bawah undang-undang yang terpakai untuk memproses maklumat anda tanpa kebenaran anda, termasuk, sebagai contoh:
 • Jika kutipan adalah jelas untuk kepentingan individu dan persetujuan tidak boleh diperolehi tepat pada masanya
 • Untuk siasatan dan pengesanan dan pencegahan penipuan
 • Untuk transaksi perniagaan dengan syarat syarat tertentu dipenuhi
 • Jika ia terkandung dalam kenyataan saksi dan kutipan itu perlu untuk menilai, memproses, atau menyelesaikan tuntutan insurans
 • Untuk mengenal pasti orang yang cedera, sakit, atau meninggal dunia dan berkomunikasi dengan waris terdekat
 • Jika kami mempunyai alasan yang munasabah untuk mempercayai seseorang telah, sedang, atau mungkin menjadi mangsa penyalahgunaan kewangan
 • Jika adalah munasabah untuk mengharapkan pengumpulan dan penggunaan dengan persetujuan akan menjejaskan ketersediaan atau ketepatan maklumat dan pengumpulan adalah munasabah untuk tujuan yang berkaitan dengan menyiasat pelanggaran perjanjian atau pelanggaran undang-undang Kanada atau wilayah
 • Jika pendedahan diperlukan untuk mematuhi sepina, waran, perintah mahkamah atau peraturan mahkamah yang berkaitan dengan pengeluaran rekod
 • Jika ia dihasilkan oleh individu dalam perjalanan pekerjaan, perniagaan atau profesion mereka dan pengumpulan itu konsisten dengan tujuan maklumat itu dihasilkan
 • Jika koleksi itu semata-mata untuk tujuan kewartawanan, artistik atau sastera
 • Jika maklumat itu tersedia secara umum dan ditentukan oleh peraturan

4. BILA DAN DENGAN SIAPA KAMI BERKONGSI MAKLUMAT PERIBADI ANDA?

Pendek kata:Kami mungkin berkongsi maklumat dalam situasi khusus yang diterangkan dalam bahagian ini dan/atau dengan yang berikutkategoripihak ketiga.

Vendor, Perunding dan Pembekal Perkhidmatan Pihak Ketiga Lain.Kami mungkin berkongsi data anda dengan vendor pihak ketiga, pembekal perkhidmatan, kontraktor atau ejen ('pihak ketiga') yang melaksanakan perkhidmatan untuk kami atau bagi pihak kami dan memerlukan akses kepada maklumat sedemikian untuk melakukan kerja itu.Kami mempunyai kontrak dengan pihak ketiga kami, yang direka untuk membantu melindungi maklumat peribadi anda.Ini bermakna bahawa mereka tidak boleh melakukan apa-apa dengan maklumat peribadi anda melainkan kami telah mengarahkan mereka untuk melakukannya.Mereka juga tidak akan berkongsi maklumat peribadi anda dengan mana-manaorganisasiselain dari kita.Mereka juga komited untuk prtentukan data yang mereka pegang bagi pihak kami dan simpannya untuk tempoh yang kami arahkan.

Thekategoripihak ketiga yang kami mungkin berkongsi maklumat peribadi adalah seperti berikut:
 • Rangkaian Iklan

We jugamungkin perlu berkongsi maklumat peribadi anda dalam situasi berikut:
 • Pemindahan Perniagaan.Kami mungkin berkongsi atau memindahkan maklumat anda berkaitan dengan, atau semasa rundingan, sebarang penggabungan, penjualan aset syarikat, pembiayaan, atau pemerolehan semua atau sebahagian perniagaan kami kepada syarikat lain.

5. ADAKAH KITA MENGGUNAKAN COOKIES DAN TEKNOLOGI PENGESAN YANG LAIN?

Pendek kata:Kami mungkin menggunakan kuki dan teknologi penjejakan lain untuk mengumpul dan menyimpan maklumat anda.

Kami mungkin menggunakan kuki dan teknologi penjejakan yang serupa (seperti suar web dan piksel) untuk mengumpulkan maklumat apabila anda berinteraksi dengan Perkhidmatan kami.Sesetengah teknologi penjejakan dalam talian membantu kami mengekalkan keselamatan Perkhidmatan kami, mengelakkan ranap sistem, membetulkan pepijat, menyimpan pilihan anda dan membantu dengan fungsi tapak asas.

Kami juga membenarkan pihak ketiga dan penyedia perkhidmatan menggunakan teknologi penjejakan dalam talian pada Perkhidmatan kami untuk analisis dan pengiklanan, termasuk untuk membantu mengurus dan memaparkan iklan, untuk menyesuaikan iklan mengikut minat anda, atau untuk menghantar peringatan troli beli-belah yang terbengkalai (bergantung pada pilihan komunikasi anda) .Pihak ketiga dan penyedia perkhidmatan menggunakan teknologi mereka untuk menyediakan pengiklanan tentang produk dan perkhidmatan yang disesuaikan dengan minat anda yang mungkin muncul sama ada pada Perkhidmatan kami atau di tapak web lain.

Setakat mana teknologi penjejakan dalam talian ini dianggap sebagai a'jualan'/'perkongsian'(yang termasuk pengiklanan disasarkan, seperti yang ditakrifkan di bawah undang-undang yang berkenaan) di bawah undang-undang negeri AS yang berkenaan, anda boleh menarik diri daripada teknologi penjejakan dalam talian ini dengan menyerahkan permintaan seperti yang diterangkan di bawah di bawah bahagian'ADAKAH PENDUDUK AMERIKA SYARIKAT MEMPUNYAI HAK PRIVASI TERTENTU?'

Maklumat khusus tentang cara kami menggunakan teknologi sedemikian dan cara anda boleh menolak kuki tertentu dinyatakan dalam Notis Kuki kami.

Google Analitis

Kami mungkin berkongsi maklumat anda dengan Google Analitis untuk menjejak danmenganalisispenggunaan Perkhidmatan.Ciri Pengiklanan Google Analitis yang mungkin kami gunakan termasuk:Pemasaran semula dengan Google Analitis.Untuk menarik diri daripada dijejaki oleh Google Analitis merentas Perkhidmatan, lawatihttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout.Anda boleh menarik diri daripada Ciri Pengiklanan Analitis Google melaluiTetapan Iklandan Tetapan Iklan untuk apl mudah alih.Cara lain memilih keluar termasukhttp://optout.networkadvertising.org/danhttp://www.networkadvertising.org/mobile-choice.Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang amalan privasi Google, sila lawatiHalaman Privasi & Syarat Google.

6. BERAPA LAMA KAMI MENYIMPAN MAKLUMAT ANDA?

Pendek kata:Kami menyimpan maklumat anda selama yang diperlukan untukmemenuhitujuan yang digariskan dalam notis privasi ini melainkan dikehendaki sebaliknya oleh undang-undang.

Kami hanya akan menyimpan maklumat peribadi anda selagi ia perlu untuk tujuan yang dinyatakan dalam notis privasi ini, melainkan tempoh pengekalan yang lebih lama diperlukan atau dibenarkan oleh undang-undang (seperti cukai, perakaunan atau keperluan undang-undang lain).

Apabila kami tidak mempunyai keperluan perniagaan sah yang berterusan untuk memproses maklumat peribadi anda, kami akan sama ada memadam atautanpa namamaklumat sedemikian, atau, jika ini tidak mungkin (contohnya, kerana maklumat peribadi anda telah disimpan dalam arkib sandaran), maka kami akan menyimpan maklumat peribadi anda dengan selamat dan mengasingkannya daripada sebarang pemprosesan selanjutnya sehingga pemadaman mungkin.

7. BAGAIMANAKAH KAMI MENJAGA MAKLUMAT ANDA SELAMAT?

Pendek kata:Kami berhasrat untuk melindungi maklumat peribadi anda melalui sistemorganisasidan langkah keselamatan teknikal.

Kami telah melaksanakan teknikal yang sesuai dan munasabah danorganisasilangkah keselamatan yang direka untuk melindungi keselamatan sebarang maklumat peribadi yang kami proses.Walau bagaimanapun, di sebalik perlindungan dan usaha kami untuk melindungi maklumat anda, tiada penghantaran elektronik melalui Internet atau teknologi storan maklumat boleh dijamin 100% selamat, jadi kami tidak boleh menjanjikan atau menjamin bahawa penggodam, penjenayah siber atau lain-laintanpa kebenaranpihak ketiga tidak akan dapat mengalahkan keselamatan kami dan mengumpul, mengakses, mencuri atau mengubah suai maklumat anda secara tidak wajar.Walaupun kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi maklumat peribadi anda, penghantaran maklumat peribadi ke dan dari Perkhidmatan kami adalah atas risiko anda sendiri.Anda hanya perlu mengakses Perkhidmatan dalam persekitaran yang selamat.

8. ADAKAH KITA MENGUMPUL MAKLUMAT DARIPADA REMAJA?

Pendek kata:Kami tidak mengumpul data daripada atau memasarkan kekanak-kanak di bawah umur 18 tahun.

Kami tidak sengaja mengumpul, meminta data daripada, atau memasarkan kepada kanak-kanak di bawah umur 18 tahun, dan kami juga tidak menjual maklumat peribadi sedemikian dengan sengaja.Dengan menggunakan Perkhidmatan, anda menyatakan bahawa anda berumur sekurang-kurangnya 18 tahun atau bahawa anda adalah ibu bapa atau penjaga kanak-kanak bawah umur tersebut dan bersetuju dengan penggunaan Perkhidmatan oleh tanggungan bawah umur tersebut.Jika kami mengetahui bahawa maklumat peribadi daripada pengguna yang berumur kurang daripada 18 tahun telah dikumpul, kami akan menyahaktifkan akaun dan mengambil langkah yang munasabah untuk memadamkan data tersebut dengan segera daripada rekod kami.Jika anda mengetahui sebarang data yang mungkin kami kumpulkan daripada kanak-kanak di bawah umur 18 tahun, sila hubungi kami diailsa.liu@tongdy.com.

9. APAKAH HAK PRIVASI ANDA?

Pendek kata: Bergantung pada keadaan tempat tinggal anda di AS atau dibeberapa wilayah, sepertiKawasan Ekonomi Eropah (EEA), United Kingdom (UK), Switzerland dan Kanada, anda mempunyai hak yang membolehkan anda mengakses dan mengawal maklumat peribadi anda dengan lebih baik. Anda boleh menyemak, menukar atau menamatkan akaun anda pada bila-bila masa, bergantung pada negara, wilayah atau negeri tempat tinggal anda.

Di sesetengah wilayah (sepertiEEA, UK, Switzerland dan Kanada), anda mempunyai hak tertentu di bawah undang-undang perlindungan data yang berkenaan.Ini mungkin termasuk hak (i) untuk meminta akses dan mendapatkan salinan maklumat peribadi anda, (ii) untuk meminta pembetulan atau pemadaman;(iii) untuk menyekat pemprosesan maklumat peribadi anda;(iv) jika berkenaan, kepada kemudahalihan data;dan (v) tidak tertakluk kepada pembuatan keputusan automatik.Dalam keadaan tertentu, anda juga mungkin mempunyai hak untuk membantah pemprosesan maklumat peribadi anda.Anda boleh membuat permintaan sedemikian dengan menghubungi kami dengan menggunakan butiran hubungan yang disediakan dalam bahagian tersebut'BAGAIMANA ANDA BOLEH MENGHUBUNGI KAMI MENGENAI NOTIS INI?'di bawah.

Kami akan mempertimbangkan dan bertindak atas sebarang permintaan mengikut undang-undang perlindungan data yang berkenaan.
 
Jika anda berada di EEA atau UK dan anda percaya kami memproses maklumat peribadi anda secara tidak sah, anda juga mempunyai hak untuk mengadu kepada anda.Pihak berkuasa perlindungan data Negara AnggotaatauPihak berkuasa perlindungan data UK.

Jika anda berada di Switzerland, anda boleh menghubungiPesuruhjaya Perlindungan Data dan Maklumat Persekutuan.

Menarik balik persetujuan anda:Jika kami bergantung pada persetujuan anda untuk memproses maklumat peribadi anda,yang mungkin merupakan persetujuan nyata dan/atau tersirat bergantung pada undang-undang yang terpakai,anda mempunyai hak untuk menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa.Anda boleh menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa dengan menghubungi kami dengan menggunakan butiran hubungan yang diberikan dalam bahagian tersebut'BAGAIMANA ANDA BOLEH MENGHUBUNGI KAMI MENGENAI NOTIS INI?'di bawah.

Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa ini tidak akan menjejaskan kesahihan pemprosesan sebelum pengeluarannya atau,apabila undang-undang yang terpakai membenarkan,adakah ia akan menjejaskan pemprosesan maklumat peribadi anda yang dijalankan dengan bergantung pada alasan pemprosesan yang sah selain daripada persetujuan.

Kuki dan teknologi serupa:Kebanyakan pelayar web ditetapkan untuk menerima kuki secara lalai.Jika anda mahu, anda biasanya boleh memilih untuk menetapkan penyemak imbas anda untuk mengalih keluar kuki dan menolak kuki.Jika anda memilih untuk mengalih keluar kuki atau menolak kuki, ini boleh menjejaskan ciri atau perkhidmatan tertentu Perkhidmatan kami.

Jika anda mempunyai soalan atau komen tentang hak privasi anda, anda boleh menghantar e-mel kepada kami diailsa.liu@tongdy.com.

10. KAWALAN UNTUK CIRI JANGAN JEJAK

Kebanyakan penyemak imbas web dan beberapa sistem pengendalian mudah alih serta aplikasi mudah alih termasuk Do-Not-Track ('DNT') ciri atau tetapan yang anda boleh aktifkan untuk menandakan keutamaan privasi anda supaya tidak mempunyai data tentang aktiviti penyemakan imbas dalam talian anda dipantau dan dikumpulkan.Pada peringkat ini, tiada standard teknologi seragam untukmengiktirafdan melaksanakan isyarat DNT telahdimuktamadkan.Oleh itu, pada masa ini kami tidak bertindak balas kepada isyarat penyemak imbas DNT atau mana-mana mekanisme lain yang secara automatik menyampaikan pilihan anda untuk tidak dijejaki dalam talian.Jika standard untuk penjejakan dalam talian diterima pakai yang mesti kami ikuti pada masa hadapan, kami akan memaklumkan anda tentang amalan tersebut dalam versi notis privasi ini yang disemak semula.

Undang-undang California memerlukan kami untuk memberitahu anda cara kami bertindak balas terhadap isyarat DNT pelayar web.Kerana pada masa ini tiada industri atau piawaian undang-undang untukmengiktiraf or penghormatanIsyarat DNT, kami tidak membalasnya pada masa ini.

11. ADAKAH PENDUDUK AMERIKA SYARIKAT MEMPUNYAI HAK PRIVASI TERTENTU?

Pendek kata:Jika anda bermastautin diCalifornia, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Indiana, Iowa, Kentucky, Montana, New Hampshire, New Jersey, Oregon, Tennessee, Texas, Utah atau Virginia, anda mungkin mempunyai hak untuk meminta akses kepada dan menerima butiran tentang maklumat peribadi yang kami simpan tentang anda dan cara kami memprosesnya, membetulkan ketidaktepatan, mendapatkan salinan atau memadam maklumat peribadi anda.Anda juga mungkin mempunyai hak untuk menarik balik persetujuan anda terhadap pemprosesan maklumat peribadi anda oleh kami.Hak ini mungkin terhad dalam beberapa keadaan oleh undang-undang yang terpakai.Maklumat lanjut disediakan di bawah.

Kategori Maklumat Peribadi yang Kami Kumpul

Kami telah mengumpulkan kategori maklumat peribadi berikut dalam dua belas (12) bulan yang lalu:

kategoriContohDikumpul
A. Pengecam
Butiran hubungan, seperti nama sebenar, alias, alamat pos, telefon atau nombor hubungan mudah alih, pengecam peribadi unik, pengecam dalam talian, alamat Protokol Internet, alamat e-mel dan nama akaun

YA

B. Maklumat peribadi seperti yang ditakrifkan dalam statut Rekod Pelanggan California
Nama, maklumat hubungan, pendidikan, pekerjaan, sejarah pekerjaan dan maklumat kewangan

YA

C.Ciri klasifikasi yang dilindungi di bawah undang-undang negeri atau persekutuan
Jantina, umur, tarikh lahir, bangsa dan etnik, asal negara, status perkahwinan dan data demografi lain

YA

D.Maklumat komersial
Maklumat transaksi, sejarah pembelian, butiran kewangan dan maklumat pembayaran

YA

E.Maklumat biometrik
Cap jari dan cap suara

NO

F.Internet atau aktiviti rangkaian lain yang serupa
Sejarah penyemakan imbas, sejarah carian, dalam taliantingkah laku, data minat dan interaksi dengan tapak web, aplikasi, sistem dan iklan kami dan lain-lain

YA

G.Data geolokasi
Lokasi peranti

YA

H.Maklumat audio, elektronik, deria atau serupa
Imej dan rakaman audio, video atau panggilan yang dibuat berkaitan dengan aktiviti perniagaan kami

NO

I.Maklumat profesional atau berkaitan pekerjaan
Butiran hubungan perniagaan untuk memberikan anda Perkhidmatan kami pada peringkat perniagaan atau jawatan, sejarah kerja dan kelayakan profesional jika anda memohon pekerjaan dengan kami

NO

J.Maklumat Pendidikan
Rekod pelajar dan maklumat direktori

NO

K.Inferens yang diambil daripada maklumat peribadi yang dikumpul
Inferens yang diambil daripada mana-mana maklumat peribadi yang dikumpul yang disenaraikan di atas untuk membuat profil atau ringkasan tentang, sebagai contoh, keutamaan dan ciri individu

NO

L.Maklumat peribadi yang sensitif

NO


Kami juga mungkin mengumpul maklumat peribadi lain di luar kategori ini melalui keadaan di mana anda berinteraksi dengan kami secara peribadi, dalam talian, atau melalui telefon atau mel dalam konteks:
 • Menerima bantuan melalui saluran sokongan pelanggan kami;
 • Penyertaan dalam tinjauan atau peraduan pelanggan;dan
 • Kemudahan dalam penyampaian Perkhidmatan kami dan untuk menjawab pertanyaan anda.
Kami akan menggunakan dan mengekalkan maklumat peribadi yang dikumpul seperti yang diperlukan untuk menyediakan Perkhidmatan atau untuk:
 • Kategori A -6 bulan
 • Kategori B -6 bulan
 • kategoriC - 6 bulan
 • kategoriD - 6 bulan
 • kategoriF - 6 bulan
 • kategoriG - 6 bulan
Sumber Maklumat Peribadi

Ketahui lebih lanjut tentang sumber maklumat peribadi yang kami kumpulkan'APAKAH MAKLUMAT YANG KAMI KUMPUL?'

Bagaimana Kami Menggunakan dan Berkongsi Maklumat Peribadi

Ketahui tentang cara kami menggunakan maklumat peribadi anda dalam bahagian,'BAGAIMANA KAMI MEMPROSES MAKLUMAT ANDA?'

Kami mengumpul dan berkongsi maklumat peribadi anda melalui:
 • Kuki sasaran/kuki Pemasaran
Adakah maklumat anda akan dikongsi dengan orang lain?

Kami mungkin mendedahkan maklumat peribadi anda dengan pembekal perkhidmatan kami menurut kontrak bertulis antara kami dan setiap pembekal perkhidmatan.Ketahui lebih lanjut tentang cara kami mendedahkan maklumat peribadi dalam bahagian,'BILA DAN DENGAN SIAPA KAMI BERKONGSI MAKLUMAT PERIBADI ANDA?'

Kami mungkin menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan perniagaan kami sendiri, seperti untuk menjalankan penyelidikan dalaman untuk pembangunan teknologi dan demonstrasi.Ini tidak dianggap'menjual'maklumat peribadi anda.

Kami tidak menjual atau berkongsi sebarang maklumat peribadi kepada pihak ketiga untuk tujuan perniagaan atau komersial dalam dua belas (12) bulan sebelumnya.Kami telah mendedahkan kategori maklumat peribadi berikut kepada pihak ketiga untuk tujuan perniagaan atau komersial dalam dua belas (12) bulan sebelumnya:

Kategori pihak ketiga yang kami dedahkan maklumat peribadi untuk tujuan perniagaan atau komersial boleh didapati di bawah'BILA DAN DENGAN SIAPA KAMI BERKONGSI MAKLUMAT PERIBADI ANDA?'

Hak Anda

Anda mempunyai hak di bawah undang-undang perlindungan data negeri AS tertentu.Walau bagaimanapun, hak ini tidak mutlak, dan dalam kes tertentu, kami mungkin menolak permintaan anda seperti yang dibenarkan oleh undang-undang.Hak-hak ini termasuk:
 • Hak untuk mengetahuisama ada kami sedang memproses data peribadi anda atau tidak
 • Hak untuk mengaksesdata peribadi anda
 • Hak untuk membetulkanketidaktepatan dalam data peribadi anda
 • Hak untuk memintapemadaman data peribadi anda
 • Hak untuk mendapatkan salinandaripada data peribadi yang anda kongsi dengan kami sebelum ini
 • Hak tanpa diskriminasiuntuk melaksanakan hak anda
 • Hak untuk memilih keluarpemprosesan data peribadi anda jika ia digunakan untuk pengiklanan yang disasarkan(atau perkongsian seperti yang ditakrifkan di bawah undang-undang privasi California), penjualan data peribadi, atau pemprofilan dalam meneruskan keputusan yang menghasilkan kesan undang-undang atau kesan ketara yang serupa ('profil')
Bergantung pada negeri tempat anda tinggal, anda juga mungkin mempunyai hak berikut:
 • Hak untuk mendapatkan senarai kategori pihak ketiga yang kami dedahkan data peribadinya (seperti yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, termasukCalifornia dan Delawareundang-undang privasi)
 • Hak untuk mendapatkan senarai pihak ketiga tertentu yang kami dedahkan data peribadinya (seperti yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, termasuk undang-undang privasi Oregon)
 • Hak untuk mengehadkan penggunaan dan pendedahan data peribadi yang sensitif (seperti yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan, termasuk undang-undang privasi California)
 • Hak untuk menarik diri daripada pengumpulan data sensitif dan data peribadi yang dikumpul melalui pengendalian ciri suara atau pengecaman muka (seperti yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan, termasuk undang-undang privasi Florida)
Cara Melaksanakan Hak Anda

Untuk melaksanakan hak ini, anda boleh menghubungi kamidengan mengemukakan apermintaan capaian subjek data, dengan menghantar e-mel kepada kami diailsa.liu@tongdy.com, atau dengan merujuk kepada butiran hubungan di bahagian bawah dokumen ini.

Kami akanpenghormatanpilihan menarik diri anda jika anda menggubalKawalan Privasi Global(GPC) isyarat tarik diri pada penyemak imbas anda.

Di bawah undang-undang perlindungan data negeri AS tertentu, anda boleh menetapkan satudiberi kuasaejen untuk membuat permintaan bagi pihak anda.Kami mungkin menolak permintaan daripada adiberi kuasaejen yang tidak mengemukakan bukti bahawa mereka telah sahdiberi kuasauntuk bertindak bagi pihak anda mengikut undang-undang yang terpakai.

Minta Pengesahan

Setelah menerima permintaan anda, kami perlu mengesahkan identiti anda untuk menentukan anda adalah orang yang sama yang kami mempunyai maklumat dalam sistem kami.Kami hanya akan menggunakan maklumat peribadi yang diberikan dalam permintaan anda untuk mengesahkan identiti atau kuasa anda untuk membuat permintaan.Walau bagaimanapun, jika kami tidak dapat mengesahkan identiti anda daripada maklumat yang telah kami simpan, kami mungkin meminta anda memberikan maklumat tambahan untuk tujuan mengesahkan identiti anda dan untuk tujuan keselamatan atau pencegahan penipuan.

Jika anda menghantar permintaan melalui adiberi kuasaejen, kami mungkin perlu mengumpul maklumat tambahan untuk mengesahkan identiti anda sebelum memproses permintaan anda dan ejen perlu memberikan kebenaran bertulis dan ditandatangani daripada anda untuk menyerahkan permintaan tersebut bagi pihak anda.

Rayuan

Di bawah undang-undang perlindungan data negeri AS tertentu, jika kami enggan mengambil tindakan berkenaan permintaan anda, anda boleh merayu keputusan kami dengan menghantar e-mel kepada kami diailsa.liu@tongdy.com.Kami akan memaklumkan anda secara bertulis tentang sebarang tindakan yang diambil atau tidak diambil sebagai tindak balas kepada rayuan, termasuk penjelasan bertulis tentang sebab keputusan tersebut.Jika rayuan anda ditolak, anda boleh mengemukakan aduan kepada peguam negara anda.

California'Shine the Light'Undang-undang

Kod Sivil California Seksyen 1798.83, juga dikenali sebagai'Shine the Light'undang-undang, membenarkan pengguna kami yang merupakan penduduk California untuk meminta dan mendapatkan daripada kami, sekali setahun dan secara percuma, maklumat tentang kategori maklumat peribadi (jika ada) yang kami dedahkan kepada pihak ketiga untuk tujuan pemasaran langsung dan nama serta alamat semua pihak ketiga yang dengannya kami berkongsi maklumat peribadi pada tahun kalendar sebelum ini.Jika anda seorang pemastautin California dan ingin membuat permintaan sedemikian, sila serahkan permintaan anda secara bertulis kepada kami dengan menggunakan butiran hubungan yang diberikan dalam bahagian'BAGAIMANA ANDA BOLEH MENGHUBUNGI KAMI MENGENAI NOTIS INI?'

12. ADAKAH WILAYAH LAIN MEMPUNYAI HAK PRIVASI TERTENTU?

Pendek kata:Anda mungkin mempunyai hak tambahan berdasarkan negara tempat anda tinggal.

Australia dan New Zealand

Kami mengumpul dan memproses maklumat peribadi anda di bawah kewajipan dan syarat yang ditetapkan olehAkta Privasi Australia 1988danAkta Privasi New Zealand 2020(Akta Privasi).

Notis privasi ini memenuhi keperluan notis yang ditakrifkan dalamkedua-dua Akta Privasi, khususnya: apakah maklumat peribadi yang kami kumpulkan daripada anda, dari sumber mana, untuk tujuan mana, dan penerima maklumat peribadi anda yang lain.

Jika anda tidak mahu memberikan maklumat peribadi yang diperlukan untukmemenuhitujuan terpakai mereka, ia boleh menjejaskan keupayaan kami untuk menyediakan perkhidmatan kami, khususnya:
 • menawarkan produk atau perkhidmatan yang anda inginkan
 • balas atau bantu dengan permintaan anda
Pada bila-bila masa, anda mempunyai hak untuk meminta akses kepada atau pembetulan maklumat peribadi anda.Anda boleh membuat permintaan sedemikian dengan menghubungi kami dengan menggunakan butiran hubungan yang disediakan dalam bahagian tersebut'BAGAIMANAKAH ANDA BOLEH MENYEMAK, MENGEMASKINI ATAU MEMADAMKAN DATA YANG KAMI KUMPUL DARIPADA ANDA?'

Jika anda percaya kami memproses maklumat peribadi anda secara menyalahi undang-undang, anda mempunyai hak untuk mengemukakan aduan tentangpelanggaran Prinsip Privasi Australia kepadaPejabat Pesuruhjaya Maklumat Australia danpelanggaran Prinsip Privasi New Zealand kepadaPesuruhjaya Privasi Pejabat New Zealand.

13. ADAKAH KAMI MEMBUAT KEMASKINI KEPADA NOTIS INI?

Pendek kata:Ya, kami akan mengemas kini notis ini sekiranya perlu untuk kekal mematuhi undang-undang yang berkaitan.

Kami mungkin mengemas kini notis privasi ini dari semasa ke semasa.Versi yang dikemas kini akan ditunjukkan dengan kemas kini'Disemak'tarikh di bahagian atas notis privasi ini.Jika kami membuat perubahan penting pada notis privasi ini, kami mungkin memberitahu anda sama ada dengan menyiarkan secara jelas notis perubahan tersebut atau dengan menghantar pemberitahuan kepada anda secara langsung.Kami menggalakkan anda menyemak notis privasi ini dengan kerap untuk dimaklumkan tentang cara kami melindungi maklumat anda.

14. BAGAIMANA ANDA BOLEH MENGHUBUNGI KAMI TENTANG NOTIS INI?

Jika anda mempunyai soalan atau komen tentang notis ini, anda bolehhubungi Pegawai Perlindungan Data (DPO) kamimelalui e-mel diailsa.liu@tongdy.com, or hubungi kami melalui pos di:

Perbadanan Teknologi Tongdy Sensing
Pegawai Perlindungan Data
Bangunan 8, No.9 Dijin Rd, Haidian Dist.Beijing 100095, China
Beijing 100095
China

15. BAGAIMANAKAH ANDA BOLEH MENYEMAK, MENGEMASKINI ATAU MEMADAMKAN DATA YANG KAMI KUMPUL DARIPADA ANDA?

Berdasarkan undang-undang yang terpakai di negara andaatau negeri tempat tinggal di AS, anda bolehmempunyai hak untuk meminta akses kepada maklumat peribadi yang kami kumpulkan daripada anda, butiran tentang cara kami memprosesnya, membetulkan ketidaktepatan atau memadam maklumat peribadi anda.Anda juga mungkin mempunyai hak untuk menarik balik persetujuan anda terhadap pemprosesan maklumat peribadi anda oleh kami.Hak ini mungkin terhad dalam beberapa keadaan oleh undang-undang yang terpakai.Untuk meminta menyemak, mengemas kini atau memadam maklumat peribadi anda, silaisi dan serahkan apermintaan capaian subjek data.